BC Push


Sport en Spel

Flyer
Bekijk ook onze Sport en Spel flyer!

Wat is Sport en Spel?
We vinden het als BC Push belangrijk dat kinderen het leuk gaan vinden om te sporten en te bewegen. Daarom starten wij per 9 september 2022 met Sport en Spel, waarbij allerlei activiteteiten worden gedaan waarbij kinderen worden gestimuleerd om te bewegen.

Onder begeleiding van jeugdtrainers worden allerlei leuke sport- en speloefeningen gedaan die vaak ook tijdens gymlessen op school worden gedaan zoals tikspelletjes, apenkooi en balspellen.

Spelenderwijs gaan ze gaandeweg ook leren om met een racket een shuttle te slaan of een lichtgewicht zachte foambal (Dynamic Tennis).
Het allerbelangrijkste is dat kinderen met plezier elke week naar de sporthal komen om samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding een uurtje op een leuke manier bezig zijn met sport- en speloefeningen.

En tijdens de schoolvakanties worden er ook nog leuke Sport & Spel middagen georganiseerd.

Hoe kan ik dit uitproberen?
Iedereen van vier tot en met acht jaar kan drie keer gratis komen uitproberen, hiervoor heb je alleen sportkleding nodig. Bij voorkeur graag vooraf aanmelden per mail of telefoon.
(vanaf acht jaar is het mogelijk te starten met badminton).

Wat kost het?
Sport en Spel vraagt geen al te hoge investeringen:
Inschrijfgeld € 10,- incl. een shirt van de club!
Contributie € 50,- per half jaar.

De contributie wordt per halfjaar geïnd. Dit geschied door middel van automatische incasso tot wederopzegging.
Verder heb je uiteraard sportkleding nodig, de alle andere materialen worden door de club verzorgd.

Push Baexem
Push Baexem is van oorsprong een badmintonclub. We grijpen in op de nieuwe ontwikkelingen doordat we merken dat het voor de jonge kinderen erg moeilijk is om met bv. tennis. badminton of andere racketsporten aan de slag te gaan. Door het aanbod van Sport en Spel proberen we invulling te geven aan de sportbehoefte van jonge kinderen en dit als opstap te gebruiken om met een racketsport aan de gang te gaan.

Wil je meer informatie?
Heb je nog vragen over onze club, neem dan gerust contact op met ons secretariaat, of kom eens kijken in de Burgemeester Hannenhal te Baexem tijdens de training.
Lars Ramakers - secretaris: [email protected]

Statuten, "welkom bij BC Push" en huishoudelijk reglement
Leden zijn bekend met de inhoud van onze statuten, het document "welkom bij BC Push" en een eventueel huishoudelijk reglement en houden zich hier aan.

Download de statuten
Download het document "welkom bij BC Push"