BC Push


Badminton Leudal

Ter promotie en bevordering van de badmintonsport hebben sinds begin juni 2014 de badmintonclubs in Leudal zich samengepakt onder de noemer "Badminton Leudal".
Het doel is om gezamenlijk de pracht van onze sport te promoten om zowel verjonging binnen de verenigingen te stimuleren en het vrijwilligerswerk binnen onze verenigingen te vergroten.
Meer informatie over Badminton Leudal is terug te vinden op hun website: Badminton Leudal of op hun Facebookpagina.

Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze aan één van onze bestuursleden worden gesteld of worden gemaild naar [email protected]