BC Push


Dynamic Tennis


Wat is Dynamic Tennis?
Wij bieden Dynamic Tennis aan voor kinderen van vier tot en met acht jaar. Een gedeelte van de training splitsen we de groep in tweeën. Zo kunnen we op het juiste niveau de training aanbieden. Het introductiefilmpje laat duidelijk naar voren komen wat deze sport binnen onze club inhoudt.

Hoe kan ik dit uitproberen?
Iedereen van vier tot en met acht jaar kan drie keer gratis komen uitproberen, hiervoor heb je alleen sportkleding nodig. Bij voorkeur graag vooraf aanmelden per mail of telefoon.
(vanaf acht jaar is het mogelijk te starten met badminton).

Wat kost het?
Dynamic Tennis vraagt geen al te hoge investeringen:
Inschrijfgeld € 15,- incl. leenracket en een shirt van de club!
Contributie € 50,- per half jaar.
De contributie wordt per halfjaar geïnd. Dit geschied door middel van automatische incasso tot wederopzegging.
Verder heb je uiteraard sportkleding nodig, de ballen worden door de club verzorgd.

Push Baexem
Push Baexem is van oorsprong een badmintonclub. We grijpen in op de nieuwe ontwikkelingen doordat we merken dat het voor de jonge kinderen erg moeilijk is om met bv. tennis en badminton aan de slag te gaan. Door het aanbod van dynamic tennis proberen we hieraan invulling te geven.

Wil je meer informatie?
Heb je nog vragen over onze club, neem dan gerust contact op met een van de onderstaande bestuursleden, of kom eens kijken in de Burgemeester Hannenhal te Baexem tijdens de training.
John Bonten  Voorzitter Telnr: 06 - 430 51 726
Arian Linders Trainer     Telnr: 06 - 542 34 967


Vakanties en feestdagen

Op onderstaande datums is er géén badminton of Dynamic Tennis in verband met schoolvakanties en feestdagen:
Vrijdag 30 augustus 2019 - eerste training
Vrijdag 18 oktober 2019 - herfstvakantie
Vrijdag 27 december 2019 - kerstvakantie
Vrijdag 3 januari 2020 - kerstvakantie
Vrijdag 28 februari 2020 - carnavalsvakantie
Vrijdag 1 mei 2020 - meivakantie
Vrijdag 8 mei 2020 - meivakantie
Van 4 juli t/m 30 augustus 2020 - zomerstop 2020
Vrijdag 4 september 2020 - eerste training


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie
Even voorstellen, de jeugdcommissie van BC Push Baexem. Een commissie die bestaat sinds 2003. Al deze jaren verzorgen wij gezellige en sportieve activiteiten voor de jeugd van BC Push. Wij bestaan uit:

Arian Linders - Voorzitter
Lars Ramakers - Penningmeester
Yvon Linders - Organisatie activiteiten
Patti Tabak - Organisatie activiteiten

De meeste leden van deze commissie zijn als jonge enthousiastelingen begonnen bij onze club en hebben deelgenomen aan de toen georganiseerde activiteiten. Nieuwe jeugdcommissieleden zullen dan ook de huidige jeugdspelers zijn, een mooie manier om bestuurlijke ervaring op te doen!

Wij vinden het belangrijk dat er de jonge sportievelingen bij de Dynamic Tennis met plezier hun motoriek en sportiviteit ontwikkelen. Hier ligt dan ook de nadruk tijdens de trainingen en activiteiten die worden georganiseerd!

Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Een goed beleid hierin bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Bij BC Push Baexem is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BC Push Baexem uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
BC Push Baexem hanteert tevens gedragsregels binnen de vereniging. Deze gedragsregels kunt u nalezen op: gedragsregels seksuele intimidatie BC Push Baexem.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de volgende link: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag