BC Push


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is bestemd voor kinderen en jongeren woonachting in de provincie Limburg, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, culturele instelling of vereniging.

BC Push streeft na dat ieder kind kan komen sporten bij ons. Wij wijzen ouders graag op deze link om te bekijken of het kind in aanmerking komt en om een aanvraag in te dienen.

Indien gewenst kan het secretariaat assisteren bij vragen, neem daarvoor contact op met [email protected].

Sport en Spel

Flyer
Bekijk ook onze Sport en Spel flyer!

Wat is Sport en Spel?
We vinden het als BC Push belangrijk dat kinderen het leuk gaan vinden om te sporten en te bewegen. Daarom starten wij per 9 september 2022 met Sport en Spel, waarbij allerlei activiteteiten worden gedaan waarbij kinderen worden gestimuleerd om te bewegen.

Onder begeleiding van jeugdtrainers worden allerlei leuke sport- en speloefeningen gedaan die vaak ook tijdens gymlessen op school worden gedaan zoals tikspelletjes, apenkooi en balspellen.

Spelenderwijs gaan ze gaandeweg ook leren om met een racket een shuttle te slaan of een lichtgewicht zachte foambal (Dynamic Tennis).
Het allerbelangrijkste is dat kinderen met plezier elke week naar de sporthal komen om samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding een uurtje op een leuke manier bezig zijn met sport- en speloefeningen.

En tijdens de schoolvakanties worden er ook nog leuke Sport & Spel middagen georganiseerd.

Hoe kan ik dit uitproberen?
Iedereen van vier tot en met acht jaar kan drie keer gratis komen uitproberen, hiervoor heb je alleen sportkleding nodig. Bij voorkeur graag vooraf aanmelden per mail of telefoon.
(vanaf acht jaar is het mogelijk te starten met badminton).

Wat kost het?
Sport en Spel vraagt geen al te hoge investeringen:
Inschrijfgeld € 10,- incl. een shirt van de club!
Contributie € 50,- per half jaar.

De contributie wordt per halfjaar geïnd. Dit geschied door middel van automatische incasso tot wederopzegging.
Verder heb je uiteraard sportkleding nodig, de alle andere materialen worden door de club verzorgd.

Push Baexem
Push Baexem is van oorsprong een badmintonclub. We grijpen in op de nieuwe ontwikkelingen doordat we merken dat het voor de jonge kinderen erg moeilijk is om met bv. tennis. badminton of andere racketsporten aan de slag te gaan. Door het aanbod van Sport en Spel proberen we invulling te geven aan de sportbehoefte van jonge kinderen en dit als opstap te gebruiken om met een racketsport aan de gang te gaan.

Wil je meer informatie?
Heb je nog vragen over onze club, neem dan gerust contact op met ons secretariaat, of kom eens kijken in de Burgemeester Hannenhal te Baexem tijdens de training.
Lars Ramakers - secretaris: [email protected]

Statuten, "welkom bij BC Push" en huishoudelijk reglement
Leden zijn bekend met de inhoud van onze statuten, het document "welkom bij BC Push" en een eventueel huishoudelijk reglement en houden zich hier aan.

Download de statuten
Download het document "welkom bij BC Push"

Vakanties en feestdagen

Op onderstaande datums is er géén badminton of Sport en Spel in verband met schoolvakanties en feestdagen:Vrijdag 1 september 2023 - eerste training

Vrijdag 20 oktober 2023 - herfstvakantie

Vrijdag 29 december 2023 - kerstvakantie

Vrijdag 5 januari 2024 - kerstvakantie

Vrijdag 16 februari 2024 - carnavalsvakantie

Vrijdag 3 mei 2024 - meivakantie

Vrijdag 10 mei 2024 - meivakantie

Vrijdag 5 juli 2024 - laatste training


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is een onderdeel van de activiteitencommissie. Ieder seizoen zijn er verschillende activiteiten waaronder bijvoorbeeld de clubkampioenschappen en het jaarlijkse kamp. We zijn trots om zo’n ruim aanbod te kunnen creëren vanuit een relatief kleine vereniging.

Activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden zijn terug te vinden onder het kopje activiteiten.

Mochten er ergens vragen over zijn, kan er gemaild worden naar [email protected] Ouders en jeugdleden kunnen hun vraag ook altijd kwijt in de whatsappgroepen.

Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Een goed beleid hierin bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Bij BC Push Baexem is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BC Push Baexem uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
BC Push Baexem hanteert tevens gedragsregels binnen de vereniging. Deze gedragsregels kunt u nalezen op: gedragsregels seksuele intimidatie BC Push Baexem.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de volgende link: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag