BC Push


Dynamic Tennis


Wat is Dynamic Tennis?
Wij bieden Dynamic Tennis aan voor kinderen van vier tot en met acht jaar. Een gedeelte van de training splitsen we de groep in tweeën. Zo kunnen we op het juiste niveau de training aanbieden. Het introductiefilmpje laat duidelijk naar voren komen wat deze sport binnen onze club inhoudt.

Hoe kan ik dit uitproberen?
Iedereen van vier tot en met acht jaar kan drie keer gratis komen uitproberen, hiervoor heb je alleen sportkleding nodig. Bij voorkeur graag vooraf aanmelden per mail of telefoon.
(vanaf acht jaar is het mogelijk te starten met badminton).

Wat kost het?
Dynamic Tennis vraagt geen al te hoge investeringen:
Inschrijfgeld € 15,- incl. leenracket en een shirt van de club!
Contributie € 50,- per half jaar.
De contributie wordt per halfjaar geïnd. Dit geschied door middel van automatische incasso tot wederopzegging.
Verder heb je uiteraard sportkleding nodig, de ballen worden door de club verzorgd.

Push Baexem
Push Baexem is van oorsprong een badmintonclub. We grijpen in op de nieuwe ontwikkelingen doordat we merken dat het voor de jonge kinderen erg moeilijk is om met bv. tennis en badminton aan de slag te gaan. Door het aanbod van dynamic tennis proberen we hieraan invulling te geven.

Wil je meer informatie?
Heb je nog vragen over onze club, neem dan gerust contact op met een van de onderstaande bestuursleden, of kom eens kijken in de Burgemeester Hannenhal te Baexem tijdens de training.
John Bonten  Voorzitter Telnr: 06 - 430 51 726

Vakanties en feestdagen

Op onderstaande datums is er géén badminton of Dynamic Tennis in verband met schoolvakanties en feestdagen:Van 23 juli t/m 13 september 2021 - zomerstop 2021

Vrijdag 17 september 2021 - eerste training

Vrijdag 29 oktober 2021 - herfstvakantie

Vrijdag 24 december 2021 - kerstvakantie

Vrijdag 31 december 2021 - kerstvakantie

Vrijdag 7 januari 2022 - kerstvakantie

Vrijdag 4 maart 2022 - carnavalsvakantie

Vrijdag 29 april 2022 - meivakantie

Vrijdag 6 mei 2022 - meivakantie

Vrijdag 22 juli 2022 - laatste trainingDe eerste training van seizoen 2022-2023 is op vrijdag 9 september aanstaande!


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is een onderdeel van de activiteitencommissie. Ieder seizoen zijn er verschillende activiteiten waaronder bijvoorbeeld de clubkampioenschappen en het jaarlijkse kamp. We zijn trots om zo’n ruim aanbod te kunnen creëren vanuit een relatief kleine vereniging.

Activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden zijn terug te vinden onder het kopje activiteiten.

Mochten er ergens vragen over zijn, kan er gemaild worden naar [email protected] Ouders en jeugdleden kunnen hun vraag ook altijd kwijt in de whatsappgroepen.

Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Een goed beleid hierin bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Bij BC Push Baexem is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BC Push Baexem uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
BC Push Baexem hanteert tevens gedragsregels binnen de vereniging. Deze gedragsregels kunt u nalezen op: gedragsregels seksuele intimidatie BC Push Baexem.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de volgende link: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag