BC Push


Bestuur en commissies


Bestuur
Het bestuur van BC Push bestaat momenteel uit vier personen. Samen met de ondersteunende commissies en de inzet van alle leden wordt deze gezellige sportclub draaiende gehouden.
 
Bestuur
John Bonten - Voorzitter
Lars Ramakers - Secretaris
Rogier Janssen - Penningmeester
Arian Linders - Bestuurslid

Jeugdcommissie                                                          
Doel:
Ontplooien van activiteiten voor de jeugd, verzorgen en begeleiden jeugd en opzetten en organiseren jeugdtoernooi.
  
Activiteiten commissie
Doel:        
Organisatie en verzorgen van activiteiten en clubkampioenschappen voor de volwassenen.

Kampcommissie
Doel:         
Organisatie en verzorgen van een kamp / weekend weg voor de senioren.

PR-commissie
Doel:         
Organisatie en verzorgen van PR voor de vereniging. Heb je iets wat je de vereniging wilt delen? Of een activiteit die georganiseerd gaat worden? Geef het aan ons door en wij zorgen voor de verspreiding! (e-mail: prcommissie@bcpush.nl)
Bestaande uit:
Michiel & Sandra

Bar-commissie
Doel: Beheer van de materialen, inkoop producten, bevorderen van het gebruik van de bar, organisatie speciale bar avonden.

Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Een goed beleid hierin bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Bij BC Push Baexem is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BC Push Baexem uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
BC Push Baexem hanteert tevens gedragsregels binnen de vereniging. Deze gedragsregels kunt u nalezen op: gedragsregels seksuele intimidatie BC Push Baexem.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de volgende link: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag