BC Push


Bestuur en commissies

Het bestuur van BC Push bestaat momenteel uit vier personen. Samen met de ondersteunende commissies en de inzet van alle leden wordt deze gezellige sportclub draaiende gehouden.
 
John Bonten - Voorzitter
Lars Ramakers - Secretaris
Rogier Janssen - Penningmeester
Jack Kerkhofs - Bestuurslid

Naast het bestuur kent de club een grote groep enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over een aantal verschillende commissies. Deze commissies zorgen onder andere voor training, PR en voor de leuke activiteiten die elk jaar weer opnieuw worden georganiseerd.

Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Een goed beleid hierin bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Bij BC Push Baexem is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als BC Push Baexem uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
BC Push Baexem hanteert tevens gedragsregels binnen de vereniging. Deze gedragsregels kunt u nalezen op: gedragsregels seksuele intimidatie BC Push Baexem.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de volgende link: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag