BC Push


Dynamic Tennis


Wat is Dynamic Tennis?
Wij bieden Dynamic Tennis aan voor kinderen van vier tot en met acht jaar. Een gedeelte van de training splitsen we de groep in tweeën. Zo kunnen we op het juiste niveau de training aanbieden. Het introductiefilmpje laat duidelijk naar voren komen wat deze sport binnen onze club inhoudt.

Hoe kan ik dit uitproberen?
Iedereen van vier tot en met acht jaar kan drie keer gratis komen uitproberen, hiervoor heb je alleen sportkleding nodig. Bij voorkeur graag vooraf aanmelden per mail of telefoon.
(vanaf acht jaar is het mogelijk te starten met badminton).

Wat kost het?
Dynamic Tennis vraagt geen al te hoge investeringen:
Inschrijfgeld € 15,- incl. leenracket en een shirt van de club!
Contributie € 50,- per half jaar.
De contributie wordt per halfjaar geïnd. Dit geschied door middel van automatische incasso tot wederopzegging.
Verder heb je uiteraard sportkleding nodig, de ballen worden door de club verzorgd.

Push Baexem
Push Baexem is van oorsprong een badmintonclub. We grijpen in op de nieuwe ontwikkelingen doordat we merken dat het voor de jonge kinderen erg moeilijk is om met bv. tennis en badminton aan de slag te gaan. Door het aanbod van dynamic tennis proberen we hieraan invulling te geven.

Wil je meer informatie?
Heb je nog vragen over onze club, neem dan gerust contact op met een van de onderstaande bestuursleden, of kom eens kijken in de Burgemeester Hannenhal te Baexem tijdens de training.
John Bonten  Voorzitter Telnr: 06 - 430 51 726